СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА

  “И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.”
(1 Йоаново 1:5)

Преди грехопадението на Адам, умът на нашите прародители не бе затъмнен от никаква сянка, и те виждаха и възприемаха съвсем ясно божествения характер на Бога. Те бяха в съвършено единение с Неговата воля. Обграждаше ги прекрасна светлина – светлината на Бога. Природата бе техния учебник. Господ ги учеше по отношение на всичко, което природните картини представяха; после оставяше тази великолепна книга отворена пред техния взор, за да виждат красотата на всяко творение. Господ посещаваше святата двойка и лично поучаваше Адам и Ева с делата на Своите ръце.

Природните красоти са израз на Божията любов към човешките същества, в райската градина Божието присъствие бе изявено от прекрасните творения, които заобикаляха нашите първи родители. Всяко засадено в Едем дърво им говореше и казваше, че невидимите Божии неща се виждат ясно, като се разбират посредством сътворените неща. Чрез тях можеше да се достигне до проникновено познание дори за самата сила на Бога и Неговата божественост.