СВЕТЛИНАТА НА СВЕЩТА

Погледнах към другия край на стаята и го видях да ме гледа. Изчаках за момент, мислех си, че той ще каже нещо и най-накрая го попитах: “Какво?” Той се усмихна, повече с очите, отколкото с устата и каза тихо: “Просто си запалила една свещ.” Не беше нужно да обяснява какво има предвид. Можех да разбера значението на думите в тона на гласа му и в погледа му. Направо се разтопих.
Бяхме на по 22 години, когато съпругът ми-Рич, ми каза за пръв път, че съм запалила свещ. Той ще ти каже, че няма представа как се е породила фразата. Просто един ден, някак си се изплъзнала от устата му и от тогава е част от съзнанието му, от съзнанието на брака ни, чак досега. Тя е дар, който той споделя много пестеливо и с такава искреност, че никога не се проваля в това да стопли сърцето ми.
Едно от най-интересните неща за Рич, когато ми казва, че съм запалила свещ е това, че той винаги го прави, когато най-малко го очаквам. Никога не го прави, когато съм облечена перфектно или в отговор на съвършената ми прическа и грим. Не вярвам, че ще му хрумне да го използва, за да ме манипулира да направя нещо, или, за да ме съблазни. Той го казва, само когато се чувства дълбоко затрогнат. Почти винаги, когато го попитам “Зашо?”, той ще каже нещо от рода на: “Не знам. Просто начина, по който стоиш там, толкова съсредоточена в работата си.”
Един от най-смешните пъти, когато съм чула, че отново съм запалила свещ от Рич беше преди 20 години. Обадих се на телефонния си секретар, за да проверя за постъпили съобщения от работата и жената, която ги четеше ми каза с колеблив глас: “Съпругът Ви се обади и каза, ъ-ъ, че сте били запалили свещ?” Каза го с въпросителна интонация в края и аз започнах да се смея. Накратко й обясних, че това беше неговият начин да ми каже, че ме обича. Тя прихна и каза: “О, аз си помислих, че може би сте католичка и че той е запалил свещ в църквата за Вас.” По-късно, когато го попитах какво го е накарало да се почувства по този начин, Рич каза: “Не знам, мислех си за теб и просто почувствах как малко светлина стопля сърцето ми. Светлината на свещта.”
Предполагам, че това което обожавам най-много, когато Рич ми каже, че съм запалила свещ за него, е че не просто ми казва, че ме обича, а и че ме харесва. След 34 години заедно, пламъкът още гори и светлината докосва душата ми.