СВЕТЛИНАТА СРЕЩУ МРАКА

 “всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;
 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.”
(Ефесяни 4:31,32)

Великата борба между Владетелят на светлината и княза на мрака, която се води в света днес бушува с несравнимо по- голяма сила отколкото по времето на останалите периоди от световната история. Не забравяйте , че всеки път, когато планираме действия за напредъка на Божието дело в света, сатана е вече готов да противодейства, ако е възможно на работата на нашия небесен Отец… Божият противник ще използва всяка възможност която му предоставяме, за да завладее умовете ви…

Божиите чада спасени като главни от огъня чрез Христовата ръка , осъзнават своя грях, чувстват се смирени и засрамени. Бог вижда, разпознава и записва скръбта на тяхното спасително покаяние от греха, който те не могат да премахнат или да отхвърлят сами. Тези покаяния души се молят на Бога и точно тогава молитвите, чути от сатана го подбуждат към противодействие срещу Христа, защото Нашият Господ е застъпник и Молител за светиите според Божията воля. Бог възражда грешника и срещу името му в небесните книги се записва опрощение. Това прави съпротивата на сатана по-яростна. Той се изпречва срещу каещата се, вярваща душа и Христа. Дяволът с всички средства се стреми да смрази в мрачната си сянка вярата на молещия се и да обезсмисли обещанията, дадени от Бога…

Ако вярата ви е истинска, тя трябва да принесе и непременно ще принесе като плод послушанието. Бог ни заповядва да не вършим неща, които не можем.

Пазете в сърцата си Христовата любов, уважавайте се взаимно, защото Исус даде живота си за вас.

Всяка душа е скъпоценна в очите на Бога. Колко прекрасно е да знаеш, че всеки миг си под закрилата и Любовта на Бога!!!