СВЕТЛИНА НА НАРОДИТЕ

В предишните стихове, Бог описва как земята на Израил ще запустее и ще потъне в тъмнина поради греховете й. Но слава на Бога, че Той никога не споделя само лоши новини. В цялата Библия, винаги наред с лошите новини, има и добра новина. И тук, в книгата на пророк Исая не е по-различно. Бог казва: “Но на измъчената земя не ще има мрак както в предишните времена,.. Хората, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина; на онези, които седяха в земя на мрачна сянка изгря им светлина..” (Исая 9:1,2)

Това е пророчество. За какво? Или по-скоро за кого?

Отговорът ни дава сам Исус Христос: “Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене.” (Йоан 12:46). Пророк Исая говори за идването на Исус. Когато Той се родил на земята, светът бил под 4000 годишно робство на греха. Духовният живот бил занемарен, всички церемонии и ритуали, които сочили на идването на Исус се извършвали формално и загубили своя смисъл. И точно в този свят на духовна тъмнина, Исус дошъл, за да донесе светлина на всички, да разкрие характера и любовта на Бога пред света, да подари бъдеще и надежда на всяка нуждаеща се душа.

Душевното състояние на човека, който не вярва в Бога е подобно. В душата му владеят тъмнината и хаоса. Такива хора нямат надежда за бъдещето. Живеят ден за ден. Те усещат, че нещо им липсва, но не знаят какво. Те се стремят да запълнят тази липса с алкохол, наркотици и всякакви други неща, но неуспешно. Бог иска да донесе светлина и надежда и на такава душа. Той иска да стопли душата и да запълни липсата й, да й подари бъдеще и надежда.

А ти, скъпи приятелю, отворил ли си душата си за Христос? Осветил ли я е със Своята чудесна светлина? Ако не, и днес Той чака пред вратата на сърцето ти, копнеещ да бъде пуснат вътре и да ти подари Своите благословения. Ще отвориш ли сърдечната си врата?