СВИДЕТЕЛИ ЗА ИСТИНАТА

“А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви води в цялата истина.” Йн.16:13

Всеки от нас може да носи свидетелство, което е обратно на желаното от Сатана. Вашият ум и сърце могат да бъдат осветени чрез послушание към истината. Гледайте на Него в утринта, в разгара на деня, вечерта. Нека с ум и сърце останете привързани за Господа. Това е ваша привилегия. Страданията и смъртта на Христос са платили цената на вашето изкупление, затова вие можете да победите чрез вяра в Него… Нека Христовата любов живее в сърцата ви… Трябва с разум да завършим училището на този живот, ако искаме да бъдем пренесени и да преминем във висшето училище на небесните дворове.