СВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРЕД ДРУГИТЕ

“Не е ли да разделяш хляба си с гладния,
И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив?
Когато видиш голия да го обличаш,
И да се не криеш от своите еднокръвни?
Тогава твоята светлина ще изгрее като зората,
И здравето ти скоро ще процъфне;
Правдата ти ще върви пред тебе,
И славата Господна ще ти бъде задна стража.”
(Исая 58:7,8)

Живеем в последните дни на земната история и вече е крайно време да разберем какво трябва да направим, за да бъдем спасени. Господ ще постъпва с разбиране и разум спрямо всички, които разумно и мъдро работят за Него. Мои братя и сестри. Пред вас стои задача, която е много по-важна и голяма от това да идвате на църква и да слушате проповядването на Божието слово. Вие трябва да извършите вашия дял от работата за приятелите и ближните си. Бог иска от вас да ги посетите и да се стремите да подбудите в тях интерес към истината, която сега държите. Не сте Христови съработници, ако пренебрегнете работата за помагане на другите да приемат вечните и непреходни истини на небесното царство.

Нашите проповедници не бива да бъдат насърчавани да обикалят единствено църквата и нейните членове и да повтарят седмица след седмица едни и същи неща. Ние сме притежатели на истина, която е скъпоценна и спасителна. Божието слово трябва да се засее в много сърца; хлябът на живота е даден, за да се споделя с гладуващите души… Каква благословена работа е дадена в заръката да възвисим нашия Спасител пред света!

Когато съдът приключи и се вземат решения за вечността, ще се види, че душите, отдали се изцяло в служба на Бога са тези, които са били намерени за праведни според небесните принципи. Някои от тях може да не са напускали домовете си, за да отидат в далечни мисионски полета, но те са били истински мисионери за кръга на своите приятели и съседи. Сърцата им са били изпълнени с Божията любов и те с нетърпение са споделяли вярата си, за да спечелят скъпи души за Христа. За тях работата в Господа е била много по-скъпа от златото, среброто и другите ценени от света неща. Когато те са работили с простосърдечие за проповядването на Словото на истината, Святият Дух е действал, за да попадат скъпите думи на вечен живот в сърцата на слушателите.

Мои братя и сестри, нека изучаваме простотата и съвършенството, намиращи се в словото Божие. Нека помислим какво можем да направим за напредъка на Христовото дело на земята. Нашият Спасител пребивава през земния Си живот като човек на скърби и навикнал на печал. Имало е мнозина, които са се противели на това дело, ще има хора, които ще се противят и на вас. Но вашата работа е да проповядвате Христа, и то разпнат; а когато правите това, Божието спасение ще се разкрие в обръщането на души…

Нека светлината свети там, където сте. Хванете се здраво за силата на Христа и научете се да побеждавате чрез заслугите на Неговата кръв и думите на вашето свидетелство.