СВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРЕД ДРУГИТЕ

 “Не е ли да разделяш хляба си с гладния,

И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив?

Когато видиш голия да го обличаш,

И да се не криеш от своите еднокръвни?

 Тогава твоята светлина ще изгрее като зората,

И здравето ти скоро ще процъфне;

Правдата ти ще върви пред тебе,

И славата Господна ще ти бъде задна стража.”

(Исая 58:7,8)

Живеем в последните дни на земната история и вече е крайно време да разберем какво трябва да направим, за да бъдем спасени. Господ ще постъпва с разбиране и разум спрямо всички, които разумно и мъдро работят за Него. Мои братя и сестри. Пред нас стои задача, която е много по-важна и голяма от това да ходим на църква и да слушаме проповядването на Божието слово. Ние трябва да извършим нашия дял от работата за приятелите и ближните си. Бог иска да ги посетим и да се стремим да подбудим в тях интерес към истината, която сега държим. Не сме Христови съработници, ако пренебрегнем работата за помагане на другите да приемат вечните и непреходни истини на небесното царство.