СВИДЕТЕЛСТВАЩИ ПРЕД ВЕЛИКИТЕ МЪЖЕ НА ЗЕМЯТА

„Да! и пред управители и царе ще Ви извеждат поради Мене, за да свидетелствате на тях и на народите“ (Мат. 10:18).

Не е далеч времето, когато Божиите избрани ще бъдат призовани да дадат своето свидетелство пред земните управници. Почти никой няма представа с какви забързани крачки се приближаваме към великата криза в нашата история. Няма никакво време за суетене, за пропиляване, за занимаване с незначителни въпроси.

Царе, управници и велики мъже ще чуят за вас от сведенията на онези, които са враждебно настроени, а вашата вяра и характер ще бъдат представяни погрешно пред тях. Но онези, които са лъжливо обвинени, ще имат възможността да се явят в присъствието на обвинителите си, за да отговарят за себе си. Те ще имат привилегията да донесат светлината пред онези, които са наричани великите мъже на земята, и ако сте изучавали Библията, ще сте готови да дадете отговор на всеки, който пита за надеждата, която е във вас, с кротост и страх. Враговете ви няма да бъдат в състояние да противостоят на вашата мъдрост.

Сега имате възможност да придобиете най-голямата интелектуална сила чрез изучаване на Божието Слово. Но ако сте лениви и не успявате да задълбочите копаенето си в мините на истината, няма да бъдете готови за кризата, която предстои скоро да ни сполети. О, да бяхте осъзнали, че всеки момент е златен. Ако живеете с всяко слово, което излиза от Божиите уста, няма да бъдете заварени неподготвениSee.

Не знаете кога ще бъдете призовани да дадете своето свидетелство за истината. Мнозина ще трябва да застанат пред законодателните органи; някои ще застанат пред земни управници и учени мъже, за да отговарят за вярата си. Онези, които са имали само повърхностно разбиране за истината, няма да бъдат в състояние да разяснят добре Писанията и да изложат ясно определените причини за вярата си. Те ще се объркат и няма да бъдат работници, които държат да не се посрамят. Нека никой не си въобразява, че не се нуждае от изучаване, понеже не е определен да проповядва от светия амвон. Не знаете какво може да изисква Бог от вас.