СВИДЕТЕЛСТВОТО НА СКЪСАНИТЕ ПАНТАЛОНИ

Джипси Смит, известният цигански проповедник от 19 век, разказва един случай от своето детство, малко след като повяр­вал и приел Христос за свой Спасител. Малкият Родни имал много силно желание неговият чичо също да повярва. Но спо­ред циганските традиции не е било прието децата да поучават и наставляват възрастните и затова момчето се молело и чакало Бог да му предостави възможност да свидетелства на чичо си за своята вяра.

Един ден чичото забелязал, че на новите панталони на него­вия племенник има дупки.

  • Родни, как така си прокъсал панталоните си и на двете ко­лена? Какво си правил? — попитал той.

Момчето разбрало, че това е очакваният момент и отговори­ло:

  • Чичо, скъсах ги, докато се молех за теб! Стоя на колене пред Бога и се моля Той да те благослови.

И докато говорело, сълзите бликнали от очите му.

Това свидетелство било напълно достатъчно. Чичото пре­гърнал малкото момче и не след дълго сам отворил сърцето си за Спасителя.