СВИДЕТЕЛСТВО НА БЕЗУМЕЦ

От вътрешната страна на корицата на една Библия били написани следните думи: „Собственост на безумец“. Тази Библия била любимо четиво на един вярващ лекар и той имал своя причина, за да постави подобен надпис.

Преди години този човек не бил просто невярващ, но и присмивател, който неведнъж се шегувал и подигравал с Божието Слово. Един ден, когато той разгънал Библията с намерение да си избере текст, с който да се пошегува, отворил на Първото послание към коринтяните, 15 глава и прочел: „Но някой ще каже: Как се възкресяват мъртвите? И с какво тяло ще дойдат?“ Лекарят се усмихнал и си помислил: „Ето ти поредната глупост, в която вярват християните! Колко е безмислено да се надява човек на живот след смъртта.“ В един момент обаче погледът му попаднал на следващия стих, който бил сякаш насочен към него: „Безумецо, това което ти сееш, не оживява, ако не умре“ (ст. 36). Тези думи го стреснали и тъй като решил да се запознае по съвестно и по задълбочено с Божието Слово, този лекар повярвал и поверил живота си в ръцете на възкръсналия Спасител.