СВОБОДА НА ИЗБОРА

Много от страданието в света може да бъде спестено, ако хората се съобразяват с Божиите препоръки. Ако се вслушаме в библейските съвети относно честността и морала, относно въздържанието и взаимопомощта, относно алчността, агресията, кръвосмешението, хомосексуализма, експлоатацията, мързела, здравето, хигиената и много други, няма ли човечеството да живее значително по-добре? Има много други източници на страдание, които не сме в състояние да неутрализираме, но направили ли сме това, което зависи от нас, в параметрите, до които имаме достъп?

Страданието е свързано със свободата на избор. Не е възможно да се говори за морал и справедливост в свят без право на самоопределение. Свят без свобода на избор би бил по-ужасен от света на болката, който добре познаваме. Страданието е последица от избор, който е вече направен – от първите човеци. Но то не е окончателният избор, защото има алтернатива – решението за вечната ни съдба е в наши ръце.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян