СВОБОДНИ ДА РЕШАВАМЕ

Бог има Свой план за света, оповестен от безусловни пророчества, но човешката лична съдба е условна, зависима от свободните решения на отделния индивид. Тук може би е необходимо да споменем и доколкото е възможно да обясним библейското понятие „предопределение”. В Новия Завет този термин се среща няколко пъти, неизменно свързан с Божиите спасителни намерения по отношение на човешката цивилизация. Библейското разбиране за предопределението е взетата от Бога още преди създаването на света мярка за спасението на човека, ако той съгреши; при това Божественото желание е по отношение спасението на всички хора.

Най-популярният (и най-предпочитан поради своята ясна структура) текст по тази тема е Римляни 8:28-30: „Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя; а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.” Тези думи са особено обичани от вярващите хора и по друга причина – първата част, в която Бог дава уверение, че насочва всички обстоятелства в живота на Своите последователи в положителна посока.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян