СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО ЗНАНИЕ – НЕДОСТАТЪЧНО

„… на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.“ (Кол.1:27)

Съществуват много тайни в Божието слово, които не разбираме, и много от нас са доволни да спрем изследването, когато тъкмо сме започнали да получаваме малко познание за Христос. Щом започне леко разкриване на Божествените принципи пред ума и започнем да се сдобиваме с доза познание за Божия характер, тогава ставаме доволни и си мислим, че сме получили почти цялата светлина, която е за нас в Словото. Но Божията истина е безкрайна. Със старателни усилия трябва да работим в „мината” на истината, за да откриваме скъпоценните камъни, скрити там. Исус има точно това предвид, когато заръчва на учениците Си да „изследват Писанията“ (Йоан 5:39). Да изследваш означава да сравняваш стих със стих, и духовните неща с духовното. Не бива да се задоволяваме с изкуствено познание.

Дори наполовина не осъзнаваме какво Господ желае да стори за Своя народ. Нашите молби, примесени с вяра и покаяние, трябва да се издигат към Бога за разбиране на тайните, които Той би желал да разкрие на Своите светии. Перото на ангела не може да опише цялата слава на изкупителния план. Библията ни открива как Христос понася върху Себе Си греховете и скърбите ни. Разкрива как милост и истина се срещат при Голготския кръст, как „правда и мир се целуват”, как са изявени мъдростта, безграничната справедливост, милост и любов. Дълбините, височините, дължините и широчините на любовта и мъдростта, надминаващи знанието, са разкрити в спасителния план.

Онзи, който желае истината в сърцето си, който копнее за нейната сила в живота и характера си, със сигурност ще я получи. Спасителят казва: „Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“ (Мат.5:6).