По-ярките цветове съответстват на области с голяма плътност и температура. Когато масивна звезда изчерпи своите запаси ядрено гориво и умира, настъпва впечатляваща взривна реакция, наречена „свръхнова”, която може за известен период от време да свети по-ярко от цяла галактика.

В продължение на много години учените изучават свръхнови и ги възпроизвеждат чрез сложни компютърни модели, но как в действителност стават тези гигантски взривове, до днес остава астрономична загадка.

В последните години процесът по създаване на суперкомпютри позволи на астрономите да симулират вътрешното състояние на звезди с все по-голяма сложност, което помага по-добре да се разбере механиката на звездните взривове – пише Бхатачаря. – И все пак много детайли от това, което се случва вътре в звездата и води до нейния взрив, а също как протича самият процес на образуване на свръхнова, остават загадка.