СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ

Молитвата и благотворителността са тясно свързани помежду си – изразът на любов към Бога и към ближните ни. Те са изява на двата велики принципа на божествения закон, „Да обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила” и „Да обичаш ближния си както себе си.” Така, докато даровете ни не могат да ни препоръчат пред Бога или да спечелят Неговото благоволение, те показват че сме приели Христовата благодат. Те са тест на искреността на нашата изповед на любов.