СВЪРЗАНИ С ЖИВАТА ЛОЗА

Когато позволим Бог да “хармонизира” душата ни, когато постепенно усвоим онова безостатъчно доверие в Неговата мъдрост и любов, когато здраво се споим с Живата Лоза, тогава делничните клопки на злото не ще уязвят тържеството на нашето пребъдване в Христос. Тогава всички атаки и съблазни ще бъдат разкрити от духовните ни сетива и разпознати като коварни попълзновения на врага. И въпреки пораженията в отделни битки, войната няма да бъде изгубена. Защото “спечелването на победата е толкова сигурно, колкото е сигурно, че Христос е умрял.” /Елън Уайт, “Вести към младите”/

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”