СВЪРЗВАНЕ

“Пази ме като зеница на око; Скрий ме под сянката на крилата Си.” Псалми 17:8 

Божият Син е свързал в едно Своите интереси с тези на човешкия род, за да могат хората да получават от Него сила и да изпълняват волята Му. Всички, които чрез Христовата благодат стават участници на Неговото божествено естество, приемат богатите благословения, обещани в небесния съвет към онези, които вярват в Исус като в техен личен Спасител.