СВЯТОСТ И ЧИСТОТА 

“Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.” Псалми 51:2

Светостта на сърцето и чистотата на живота са великите теми в ученията на Христос. В Своята планинска проповед, след като посочва какво е нужно, за да бъдеш блажен, и какво не бива да се прави, Той казва: „Бъдете съвършени, както е съвършен вашият Отец в небето“. Съвършенство, святост – нищо по-малко от това не би ни дало успех в следването на принципите, които Той ни оставя. Без тази святост човешкото сърце е егоистично, греховно и порочно. Светостта ще помогне на своя притежател да дава плодове и да благоуспява във всяко добро дело. Той никога не ще се умори да върши добро, нито ще търси популярност в този свят, но ще очаква с нетърпение да бъде похвален от Величието на небето, когато Бог възнесе Своите осветени и праведни чеда до Своя трон. Осветеното сърце ще произвежда праведни дела.