СВЯТОТО УПРАЖНЕНИЕ НА ДУШАТА

Молитвата е най-святото упражнение на душата. Тя трябва да е искрена, смирена, ревностна в копнежите на обновеното сърце, което диша в присъствието на светия Бог. Когато молителят чувства, че е в небесно присъствие, егото ще бъде забравено. Няма да има желание да извежда на показ човешки талант, няма да се стреми да бъде приятен на човешки уши, но да спечели благословението, за което душата копнее.

Ако само вярвахме в Господа от Словото Му, какви благословения можеха да бъдат наши! Да биха били молитвите ни по-пламенни и ефективни. Христос ще бъде Помощникът на всички, които го търсят с вяра!