СВЯТО И БЛАГОЧЕСТИВО ЖИВЕЕНЕ

„Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и копнеете за идването на Божия ден“ (2 Петр. З:11,12).

Важно е всеки един от нас да знае каква атмосфера обгражда собствената му душа: дали е сътрудник на врага на праведността и несъзнателно върши делата му, или, като е взел игото на Христос, върви по Неговия път.

Сатана би бил много доволен, ако някой или всички са в ръцете му, за да ги използва като средство за отслабване доверието на брат в брата, сеейки разногласия сред онези, които изповядват, че вярват в истината. Лукавият най-успешно може да постигне целта си посредством онези, които твърдят, че са приятели на Христос, но не Го следват и не работят в редиците Му.

Сега е време на Божията подготовка. Няма време да говорим с неверие или да вършим делата на нечестивия. Нека всеки един се пази да не би да погуби вярата на други, сеейки семената на злото – ревност, разединение; защото Бог чува думите и съди не от декларациите какви сме или не сме, но единствено по плодовете и мотивите на нашите действия (…)

Все още четирите вятъра се задържат, докато Божиите слуги не бъдат подпечатани с печат на челата си. След това земните сили ще се приготвят за последната велика битка. Колко внимателно трябва да изживеем този период на изпитание! Колко нужно е съвестно да изпитваме себе си!

Трябва да бъде постигнато дисциплиниране на духа, чистота на сърцето и на мисълта. Това е много по-скъпо от блестящ талант, тактичност или знание. Съвсем обикновен ум, обучен да се подчинява на „така казва Господ“, е по-добре подготвен за Божието дело, отколкото тези, които имат големи възможности, но не ги използват правилно. Някои хора може да се гордеят с познанията си за светските неща, но ако нямат понятие за истинския Бог, за Христос – Пътят, Истината и Живота, са напълно невежи и знанието им ще погине заедно с тях. Земното знание е сила; но знанието за Словото, което има преобразяващо влияние върху човешкия ум, е вечно.