Часът и мястото за молитвата са свети, защото Бог е там и почитта, която показва нашето поведение, показва също и дълбочината на нашите чувства. “Неговото име е свято и страшно”, заявява Пс.119:9. Ангелите, когато произнасят това име, покриват лицата си. С какво благоговение, ние падналите и грешни същества трябва да Го произнасяме!

“Светилището Ми да почитате”,- казва Бог. За смирената и вярваща душа Божият дом е врата за небето. Песните и славословията, молитвата, словата произнесени от представителите на Христос, са средствата, които Бог употребява, за да приготви един народ за живот на небето, където нищо нечисто не може да влезе.