СВЯТО МЯСТО

Часът и мястото за молитвата са свети, защото Бог е там и почитта, която показва нашето поведение, показва също и дълбочината на нашите чувства. “Неговото име е свято и страшно”, заявява Пс.119:9. Ангелите, когато произнасят това име, покриват лицата си. С какво благоговение, ние падналите и грешни същества трябва да Го произнасяме!

“Светилището Ми да почитате”,- казва Бог. За смирената и вярваща душа Божият дом е врата за небето. Песните и славословията, молитвата, словата произнесени от представителите на Христос, са средствата, които Бог употребява, за да приготви един народ за живот на небето, където нищо нечисто не може да влезе.

Името на Бога също трябва да бъде почитано. То не трябва да бъде произнасяно с лекомислие.