СВЯТ ЖИВОТ

“Както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение, защото е писано: „Бъдете свети, понеже Аз съм свят.“ (1Петр.1:15,16)”

Бог призовава хората да действат под Неговия свят надзор, да приемат Неговата мярка и да отнасят всичките си планове и решения за одобрение при Него. Неговата святост и правда трябва да ги предпазват от безпринципни действия.

“Блажен оня, чийто помощник е Яковият Бог, чиято надежда е на Господа неговия Бог, Който направи небето и земята, морето и всичко що е в тях – Който пази вярност до века, Който извършва правосъдие за угнетените, Който дава храна на гладните. Господ развързва вързаните… Господ ще царува до века, твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя” (Псалми 146:5-10).