Характерът е сила и мощ. Тихото свидетелство на един посветен живот, искрен и безкористен, притежава една мощ, на която не може да се устои. Като изявяваме в живота си характера на Христос, ние работим с Него за спасение на души. Това може да стане само чрез уеднаквяване на нашия живот с Неговия. По-широко и силно ще бъде нашето влияние, повече добро ще можем да правим, когато тези, които претендират, че следват и служат на Бога, следват примера на Своя Господ, когато те всеки ден прилагат принципите на Закона в живота си, когато покажат не чрез думите си, но чрез делата си, че обичат Бога с една върховна обич и ближния си, както себе си. Тогава църквата ще притежава мощта да раздруса света!