СВЯТ ЖИВОТ 

“Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.” (Евр.12:14).

Никой, който твърди, че е свят, реално не е такъв. Хората, които са записани като свети в небесните книги, не осъзнават този факт и са последните, които биха се похвалили със своето благочестие.