СВЯТ СЛЕД СВЯТ, ОЧАКВАЩИ ПОСЕЩЕНИЕТО НИ

„Така казва Господ (…) Аз създадох земята и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето, Аз дадох заповеди на цялото му множество“ (Исая 45:11, 12).

Мнозина днес имат погрешната представа, че земята и небето представляват Божията вселена. Това не е така.

Милиарди славни, създадени от Него, послушни на Неговия закон светове с удивление са станали свидетели на огромния откуп, даден за падналото човечество.