ИДЕТЕ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение.” Марк16:15

Пред нас е един свят, който трябва да бъде спасен. Запитайте се лично: Какво правя, за да сътруднича на Христа? Какво правя, за да представя неговото смирение на духа? Дали наистина се стремим да се сближим и запознаем с оскърбените и страдащите, които имат нужда от нашата помощ? Дали използваме средствата, способностите и възможностите си за печелене на души за Христа? На това сигурно ще отговорите: “Аз не съм проповедник и затова не мога да проповядвам истината.” Да, така е, възможно е ти, брате, и ти, сестро, да не си проповедник в общия смисъл на тази дума, може никога да не застанеш на амвона, и въпреки това можеш да бъдеш Христов служител. Ако очите ви са отворени за всяка възможност да се каже на тази или онази душа, знайте, че сам Бог ще говори чрез вас, за да доведете слушателите си при Христа.