СДЕЛКА ИЛИ ВРЪЗКА

“Но идете и научете се що значи <тази дума>: “Милост искам, а не жертви”, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние.” Матей 9:13

Точната прецизност в спазването на Закона няма да бъде основание за влизането на никой човек в небесното царство.

Трябва да има новорождение, нов ум, чрез действието на Божия Дух, Който очиства живота и облагородява характера. Тази връзка с Бога прави човека годен за славното небесно царство. Нито едно човешко изобретение не може да изкупи грешната душа.