СЕБЕКОНТРОЛЪТ КАТО СТРАЖ

Трябва да се пазим от злото още преди то да е започнало. На младежите трябва да се подчертават последствията от малките наглед отклонения от правото. Нека учащият да бъде научен на стойността от простата, здравословна диета, предотвратяваща всяко желание към неестествени възбудителни средства. Навикът на себеконтрола да бъде възпитан още от рано. Да им се внуши мисълта, че трябва да бъдат господари, а не роби. Бог ги е провъзгласил за владетели над царството, което е в тях и те трябва да упражняват дадената им от небето царственост. Когато младежите бъдат учени така вярно, резултатите ще се разпрострат далеч извън тях самите. Ще се създадат влияния, които ще спасят хиляди мъже и жени, намиращи се на ръба на гибелта.

,,Възпитание“ –  Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“