СЕБЕЛЮБИЕТО ТРЯБВА ДА УМРЕ

“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.” Лука 9:23

Трябва да разберем, че е крайно необходимо себелюбието в нас да умре. Разпъването на личното “аз” ще постави душата в близост до Бога. Умолявам всички, които изповядват, че са християни, да умъртвят в себе си личните интереси, за да се възродят в нов живот чрез силата на Святия Дух. Сатана работи с цялата измама на нечестието, намиращо се в онези, които погиват. Всеки ден се нуждаем от преобразяващата Божия сила, иначе не бихме могли да вървим след Христа. Когато умът бива просветен по отношение на чистота и освещение, и сърцето отговори на призивите на Святия Дух, в резултат на това ще преживяваме едно всекидневно обръщане в Бога.