СЕБЕОТРИЦАТЕЛНО СЛУЖЕНЕ

“И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.” Римл.12:2

Нека не си мислим, че можем да преминем през този свят като вършим всичко според както ни е угодно, и въпреки това да бъдем приети от Бога като последователи на Неговия Син. Вратите на Божия град никога няма да се отворят пред онези, които не са вдигнали своя кръст и не са последвали Христа в саможертвено и себеотрицателно служене. Никога не бива да изпускаме предвид факта, че ако искаме да станем притежатели на небесната слава, трябва с вяра да приемем достойнствата и заслугите на Исуса Христа.