СЕГА – ВИНАГИ СЕГА

„И тъй, бдете; защото не знаете нито деня, нито часа, в който Човешкият Син ще дойде“ (Мат. 25:13).

Завръщането на Христос ще бъде като посред нощ, когато всички спят. Ще бъде добре за всеки един да сложи всички свои сметки в ред преди залеза на слънцето. Всички негови дела би трябвало да са правдиви и всички сделки между него и ближните му – справедливи. Всичкото нечестие, всички грешни практики би трябвало да се отстранят. Маслото на милостта би трябвало да е в съдовете на нашите светилници. Състоянието на душата, която има привидно благочестие, но е отречена от силата му, ще бъде окаяно; тя вика към Христос: „Господи, Господи!“, но няма образа Му на лицето си.

Бог милостиво допуска дни на морално изпитание, време на проверка. Той ни приканва: „Търсете Господа, докато може да бъде намерен, викайте към Него, докато е близо ”.

Днес гласът на милосърдието вика и Исус привлича хора чрез връзките на Своята любов, но ще дойде ден, когато ще облече дрехата на справедливостта. Злото в света нараства с всеки изминат ден, но когато достигне до определена граница, книгата ще се затвори и съдът ще започне. Няма да има повече жертви за греха. Господ идва. Дълго време милостта бе подавала ръката на любовта, търпението, снизхождението към виновния свят. Поканата беше отправена: „Нека вземат от Моята сила“ Но хората злоупотребиха с милостта и отхвърлиха благодатта Му.

Защо Бог толкова дълго отлага Своето идване? Целият ангелски свят в небето очаква да изпълни последните си задължения към този изгубен свят. Така е, защото хората на остатъка, които изповядват, че имат масло в съдовете на светилниците си, не са се превърнали в горящи и искрящи светила в света. Така е, защото мисионерите са твърде малко

Всяка изминала седмица означава една седмица по-малко, всеки изминал ден ни приближава до определеното време на съда. Уви, твърде много хора имат само моментна религия – религия, зависеща от чувствата и ръководена от емоциите. „Който издържи докрай, ще бъде спасен.” Когато погледнете към вашите сърца, вижте – имате ли там маслото на милостта. Притежателите му ще се различават от всички останали във времето на съда.