СЕИТБА И ЖЪТВА НА ЖИВОТ

„Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира“ (2 Тим. 2:22).

Само малко време, прекарано в отдаване на младежки удоволствия, мили млади приятели, ще произведе реколта, която ще вгорчи целия ви живот; един час на безразсъдство, поддаване на изкушение само веднъж може да преобърне целия ход на живота ви в погрешна посока. Можете да имате само една младост – направете я полезна. Ако веднъж отстъпите, никога няма да можете да се върнете, за да поправите грешката си.

Сатана се преобразява в светъл ангел и се приближава до младите със специалните си изкушения, и успява да ги отклони стъпка по стъпка от пътя на дълга. Той е описван като обвинител, измамник, лъжец, мъчител и убиец. Дело на Сатана е да те изкушава, твое е решението да се поддадеш. Не е във възможностите на цялото сатанинско войнство да принуди изкушаваните да съгрешат. Няма никакво извинение за греха.

Изкушението не е грях. Исус беше свят и чист, и пак бе изпитан във всичко, както сме и ние, и то със сила и мощ, която човек никога няма да бъде призован да понесе. С успешното Си устояване на изкушението Той ни остави светъл пример, който трябва да следваме точно по Неговите стъпки. Ако сме самоуверени и чувстваме себе си праведни, ще бъдем оставени да изпаднем под силата на изкушението; но ако гледаме на Исус и Му се доверяваме, измолваме за помощ сила, която е победила врага на бойното поле, и при всяко изкушение Той ще ни даде изходен път. Когато Сатана се устреми срещу нас, трябва да посрещнем изкушенията му с щита на Духа, а Исус ще ни бъде Помощник и ще издигне за нас знаме срещу него.

Една грешна черта на характера, едно подхранвано грешно желание накрая ще неутрализира силата на евангелието. Трудностите на дълга и удоволствията на греха са нишките, с които Сатана връзва хората в капана си. Онези, които по-скоро ще умрат, отколкото да съгрешат, са единствените, които ще се намерят верни.

Младите биха могли да имат толкова твърди принципи, че и най-силните сатанински изкушения да не ги отделят от верността им.