СЕИТБА

“Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.”
Галатяни 6:8 

Невидими сили непрестанно работят в материалния свят, за да произведат съществени резултати, но жътвата зависи от това, което е било засято. След като човек с вяра подготви земята и засее семето, Бог трябва постоянно да работи, за да накара посятото да покълне.

Същото е в духовните неща. Словото на живия Бог е семето, Христос е сеячът и ако Той не обработва постоянно почвата на сърцето, няма да има жътва. “Защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание” (1 Коринтяни 3:9). Бог даде Своя Син да умре, праведния за неправедните, за да има една славна жътва от души. Човешкото сърце е нивата, в която трябва да се съхранява Христовата правда. Затова нека никой не се уповава на плътска десница, а на Бога. Нека всеки свидетелства, че има вяра, че не е духовно джудже, а расте под живителната роса и дъжда на Христовата благодат, че Неговият праведен живот не е резултат на човешко творение, а това е праведността на Христа, отгледана в сърцето от Божията милост.