Един брат разказва за благословенията, които е получил от своя баща чрез семейната молитва в сламената колиба „Този благороден навик да се събираме сутрин и вечер на семейна молитва, което моят баща поддържаше седемдесет години, до своите последни часове, без да пропусне нито  един единствен път, бе за мене извор на духовност. Дори и в последния  ден на своя живот той шепнеше тихо псалома, който беше прочетен и устните му безгласно шепнеха при утринна и  вечерна молитва – той молеше за благословението на Господа над целия дом. Макар че някои бяха далеч от дома, те биваха представяни пред благородния трон. Никой от нас не си спомня да е отминал ден, неосветен по този начин. Никакъв спешен случай да се отиде на пазар, бързане за магазина, никакво посрещане на приятели и гости, никоя трудност или грижа, радостно събитие или тревога не ни е възпирало да се съберем пред семейния олтар, където моят баща като първосвещеник, ръководеше молитвата и поверяваше всички свои домашни на Бога. Светлината на такъв пример беше благословение за самите нас, както и за другите.

Семейният олтар носи неимоверно големи благословения, затова най – голямата трагедия за християнина днес е, че пренебрегват животодавната сила, която има молитвата.

Религията в дома била твърда пренебрегвана. Мъже и жени показват по – голям интерес към външно слушане. Те жертват много за това и се стараят да успокоят съвестта си, като вярват, че това, което дават за Божието дело, ще замести тяхната небрежност да бъдат пример в дома си. Но домът им е тяхното специално поле и Бог не приема никакво извинение за пренебрегването на това поле.

Под напора на живота,  за много от нашите семейства времето играе голяма роля. Притеснението и бързането сутрин преди да излезем от дома не позволява човек да се отдаде на истинска семейна молитва . И докато  вечер се прибере и последният член от семейството, другите са се приготвили вече за  сън или пък са седнали на весели занимания.

Предвид всички тези спънки, необходимо е да се очисти мястото и времето за семейния олтар. Понеже прочитането на няколко стиха, молитвата и изпяването на някой куплет от любима песен изисква шест или осем минути, има семейства, които – колкото и да се стараят – не могат да отделят тези минути. Тогава членовете на семейството трябва да стават сутрин десет минути по – рано. Веднага след вечеря може би е най – удобното време за вечерната домашна молитва. Само ако си помислим, че винаги дължим благодарност на Бога, с удоволствие ще жертваме всяко малко неудобство, което е свързано с този свят момент.