СЕМЕЙНА МОЛИТВА

Спърджън разказва историята на едно вярващо семейство, което решило поради „недостиг на време” да прекрати семей­ната молитва.

Тогава той ги попитал какво биха сторили ако знаеха, че вследствие на пренебрегването на семейната молитва някое от децата им заболее сериозно.

Отговорът бил категоричен:

  • Разбира се, че не бихме оставили молитвата ако знаехме за съществуването на такава опасност.

Спърджън продължил:

  • Добре, а какво бихте сторили ако имаше закон, според кой­то всяко семейство, което не се моли, се глобява?
  • В такъв случай сигурно също не бихме престанали.
  • Ами ако се приеме закон, който предвижда ежедневно въз­награждение за молещите се семейства?
  • О, няма съмнение, че това ще ни мотивира да продължим да се молим.

Спърджън продължил да задава въпроси в същия дух и на­края направил обобщение:

Значи, вие сте прекратили семейната си молитва не защото нямате време. Това е само привидна причина, която не издържа на проверката. Помислете сериозно върху своята вяра и любов­та си към Бога!