СЕМЕЙСТВАТА ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО

„Така казва Господ: Въздържай гласа си от плач и очите си от сълзи, защото делото ти ще се възнагради, казва Господ, и те ще се завърнат от земята на неприятеля. Има надежда за сетнините ти, казва Господ, и чадата ти ще се върнат в своите предели“ (Йер. 31:16,17).

Христос идва в облаците в голяма слава. Едно голямо множество от сияещи ангели Го придружава. Той ще дойде, за да възкреси мъртвите и да промени живите светии от слава в слава. Ще дойде да почете онези, които са Го обичали, като са пазили заповедите Му, за да ги вземе при Себе Си. Не е забравил нито тях, нито обещанието Си. Ще има повторно съединяване на семейната верига.

Денят на Бога ще разкрие колко много дължи светът на благочестивите майки.

Когато настане съдът и книгите се отворят, когато думите на великия Съдия: „добре си сторил“, бъдат произнесени и короната на безсмъртна слава бъде положена върху челото на победителя, мнозина ще издигнат короните си пред погледа на насъбралата се вселена и, като се обърнат към майките си, ще кажат: „Тя направи от мене всичко това, което съм чрез Божията благодат. Нейните напътствия, нейните молитви са били благословение за вечното ми спасение“.

С неизразима радост родителите ще видят короната, одеждата и арфата, дадени на децата им. Дните на копнеж и страх са приключили. Може и да е изглеждало, че семето, посято със сълзи и молитви, е било напразно, но накрая реколтата от тях е пожъната с радост. Децата им са били изкупени.