СЕМЕЙСТВОТО – ЕДИН СИМВОЛ

 “затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],
 от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята
(Ефесяни 3:14,15)”

Семейства, чиито членове обичат Бога и със същата любов се обичат помежду си, които не се поддават на раздразнение и предизвикателство, а са дълготърпеливи, прощаващи, мили, ще наподобяват като символи небесното семейство. Членовете на такива семейства осъзнават, че те са част от великата небесна общност. Всички се поучават от закона на взаимната зависимост и се уподобяват на Великия Църковен Глава. Ако един член на това семейство страда, то страдат и всички останали, защото страданието на един предизвиква страдание за всички. Тези неща трябва да приучат младите да се грижат за своето здраве и да се молят за него, защото когато те са повалени от някаква болест, тогава цялото семейство съучаства в тяхното страдание.

Онези братя и сестри, които твърдо са решили да служат на Бога ще започнат така да направляват семействата си, че правилно да представят Христовата религия. Децата трябва да бъдат приучавани на прегледност и ред, да бъдат винаги в помощ и да споделят отговорностите за дома и да не позволяват техните родители да вършат неща, които те самите могат отговорно да изпълняват. Така задължението на родителите ще бъде облекчено и цялото семейство ще се радва на благословенията, които идват от този дух на взаимопомощ.

Родителите могат да идват при Исуса, такива каквито са и да се молят за Неговата всеопрощаваща благодат и изцеляваща сила. Могат да Го молят да ги надари с онези способности, които ще им помогнат да управляват правилно своите домове.