СЕРИОЗНО ОСНОВАНИЕ

Библията ни дава сериозно основание да се замислим по въпроса за съдържанието на своя живот. Имайки предвид, че само веднъж имаме привилегията да го живеем, равносметката става още по-наложителна и неотложна. Нека да прочетем Евреи 4:12: „Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите на мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.” Казано по-просто, ние сме отговорни за живота си, за постъпките си, за думите си, за мислите и чувствата си, дори за своите мотиви и намерения. И не пред кого да е, а пред Този, „Който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата” (1Коринтяни 4:5). В Своето писано Слово Господ е оставил точни и подробни указания относно Своите стандарти. Ако имаме достатъчно кураж да го изследваме честно и непредубедено, скоро ще усетим коригиращото „пронизване на меча”. (Ето защо не е за изненадване, че толкова малко хора желаят да се подложат на тази терапия.)

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян