СЕЯЧИ НА СЛОВОТО

“А Този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще направи да изобилстват плодовете на вашата правда” 2 Кое.9:10

Мои братя и сестри, нека изучаваме простотата и съвършенството, намиращи се в словото Божие. Нека помислим какво можем да направим за напредъка на Христовото дело на земята. Нашият Спасител пребивава през земния Си живот като човек на скърби и навикнал на печал. Имало е мнозина, които са се противели на това дело, ще има хора, които ще се противят и на вас. Но вашата работа е да проповядвате Христа, и то разпнат; а когато правите това, Божието спасение ще се разкрие в обръщането на души.