СИГУРЕН ПЪТ КЪМ ЗДРАВЕТО

Съществува една психологическа истина в писанието—истина, на която имаме нужда да обърнем внимание—„Веселото сърце е благотворно лекарство” (Притчи 17:22). Съзнанието, че вършиш добро, е най-доброто лекарство за болното тяло и ум. Специалното Божие благословение, което почива върху получателя, е здраве и сила. Човек, чийто ум е доволен в Бога, се намира на бързоускорителния път към здравето. Да имаме съзнанието, че очите на Господа са върху нас и ушите Му са отворени за нашите молитви, е наистина едно удовлетворение.

Битката за твоя ум (biblebg.com)