СИГУРНИ ОБЕЩАНИЯ

“понеже в Него е Да <за всичките> Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.” 2 Коринтяни 1:20 

Божият Син е Наследник на всички неща и управлението и славата на всички земни царства са обещани на Него. Както Той е бил в света, така са и Неговите последователи. Те са Божи деца и са сънаследници с Христос; царството и управлението му принадлежат и на тях.

При живот на послушание Той ще ви даде на мястото на света царство в самото небе. Ще ви даде вечна тежина на слава и живот през цялата вечност.