СИГУРНОСТ В БОЖИЯ ЗАКОН

“Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.” Псалми 40:8

Божият закон е сигурност за живота, имуществото, мира и щастието. Той ни е даден за нашето добро в настоящия и бъдещия живот. Предпотопните хора престъпваха този закон и светът бе унищожен от потоп. Затова нека никой, служейки си с научни доводи, да не отклонява умовете от действителното и да ги насочва към въображаемото. Бог трябва да бъде разкрит в истинското Му величие. Бог призовава личности, които сред идолопоклонството, отдавано на природата, ще гледат към Твореца на тази природа. Бог си служи с природата като едно от средствата, за разкриване на Неговата сила. Тези дела на ръцете Му говорят за една несравнима творческа мощ. От всички Божии творения, човекът – венецът на творението, най-много е обезславил и опозорил Бога. В съда човешките същества ще застанат пред Бога, засрамени и осъдени, защото, макар да притежават интелект, разум, способността да разсъждават и говорят, те отказват да се покорят на Божия закон. Сатана има своите ученици и ги обучава на своите методи по прикритост и подмолна дейност. Неговото семейство е голямо. В неговите ръце престъплението се е превърнало в жестока наука. “Унищожавай” е мотото на архиизмамника. Той е заложил примки пред множество непредпазливи и невнимателни души.