СИГУРНОСТ

“Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се уповавам, щит мой и рогът на спасението ми, висока моя кула.” Пс.18:2

Сатана бди зорко за най-малката възможност, с която би успял да поквари душата и да наруши нейната пълнота. Всеки, който не е бдителен, ще бъде нападнат и победен. Нашата сигурност е в Христа като наш Спасител. Опрощението, което Той ни дава, носи мир и сигурност на душата. Затова нека направим всичко, за да се вкореним и затвърдим във вярата. Библейските поучения са скъпи за душата, защото са изпълнени със святите принципи.