СИГУРНО КАТО ЗОРАТА

“Нека познаваме, нека се стремим към познаването на ГОСПОДА! Явяването Му е сигурно както зората, ще дойде при нас като дъжд, както късният дъжд напоява земята.” Осия 6:3

Мнозина от нас имат нужда от по-ясно разбиране на смисъла на това, какво означава да си победител чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелстване. Трябва да научим в непрекъснатото опознаване на Господа, че Неговото появяване е като това на зората и настъпващия ден. Сигурно сте наблюдавали изгрева на слънцето и постепенното раждане на деня. Светлината постепенно се усилва, докато се появи слънцето. После ставайки все по-силна, светлината нараства, докато премине в пълната слава на деня. Настъпването на утрото е красиво в сравнение с онова, което Бог иска да направи за нас в усъвършенстването на християнския ни опит. Не може да си позволим да работим нехайно, защото търсим живота, който е съизмерим единствено с Божия живот.