СИГУРНО УБЕЖИЩЕ

„Защото, ето, Господ излиза от мястото Си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им; И земята ще открие кървите си, и не ще покрие вече убитите си“ (Ис. 26:21).

Бързо и сигурно, почти всеобщо унищожение идва върху жителите на градовете заради нестихващия разцвет на неморалността. Властващата поквара не може да бъде описана от никой човек. Всеки ден ни разкрива пресни доказателства за престъпност, предателство и измама; всеки ден доказва поквареността на сърцата, грубостта и беззаконието, безразличието към човешкото страдание; бруталната сатанинска развала на човешкия живот (…)

Нашият Господ е Бог на милосърдието. Чрез търпеливо страдание и нежно внимание Той надвива над нарушенията на закона Му (…) Господ дълго търпи хората и покварата на градовете, милостиво ни предупреждава, за да ни спаси от Своя гняв. Но идва време, когато молбите към човеците да показват милост, никога повече няма да се чуят. Условията, установени в обществото и по-специално в големите градове във всички страни, гръмко прогласяват, че часът на Божия съд идва. Краят на всички неща, опетнени от земната поквара, наближава. Ние сме пред прага на кризата на вековете. Бързо и в определен ред Божиите присъди ще следват една след друга – огън и кръв, земетресение, война и кръвопролитие.

Бурята на Божия гняв нараства и само онези, които издържат, които отговорят на милостивата покана (…) ще бъдат осветени чрез послушание на закона на божествения Управител. Праведният ще бъде скрит чрез Христос в Бога, докато Божият гняв премине.