СИЛАТА НА АПЕТИТА

Завладяващата сила на апетита ще се окаже гибелна за хиляди хора. Ако я победят, ще имат моралната издръжливост да печелят нови и нови победи над Сатана. Но робите на апетита няма да успеят да усъвършенстват християнския си характер. Грехът продължаващ вече 6 000 години е донесъл на човека болести, болки и смърт. Колкото повече наближаваме края на вековете, толкова по-силни и по-трудни за преодоляване ще бъдат сатанинските изкушения за преодоляване на апетита.