СИЛАТА НА ВНУШЕНИЕТО

Понякога една болест може да се предизвика, а често пъти и да се влоши чрез внушение, чрез въображението. Мнозина остават инвалиди за цял живот, а биха могли да бъдат съвсем добре, ако не са си въобразявали, че са болни. Някои си въобразяват, че и най-малкото излагане на слънце или студ предизвиква заболяване. И лошото наистина настъпва, защото го очакват. Други дори умират от болести, предизвикани само от въображението им.

Куражът, надеждата, съчувствието и любовта укрепват здравето и удължават живота. Жизнерадостният и весел дух носи здраве на тялото и сила на душата. “Веселото сърце е като благотворно лекарство” (Пр. 17:22).

При лекуване не бива да се пренебрегва влиянието на душевното състояние. Правилно използвано, то е едно от най-мощните средства в борбата срещу болестта.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“