СИЛАТА НА ВОЛЯТА

На силата на волята не се обръща нужното внимание. А тя трябва да се поддържа жива и да се насочва правилно. Тогава ще дава на цялото същество енергия и ще спомага за запазването и подобряването на здравето. Ако се овладее, може да контролира въображението и да бъде мощно средство за борба с болестите както на душата, така и на тялото. Когато я упражняват, пациентите могат да сътрудничат на лекаря и да направят много за възстановяването на своето здраве. Хиляди, ако пожелаят, могат да възстановят здравето си. Господ не иска хората да са болни, но да са здрави и щастливи. Затова всеки трябва да реши в себе си да бъде добре. Често слаби хора могат да противостоят на болестта, като просто отказват да се поддават на болките и не си позволяват да се отпускат и да бездействат. Издигайки се над болките и страданията, нека се занимават с полезна работа според силите си. С такива занимания плюс чист въздух и слънце много немощни могат да възвърнат здравето и силите си.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“