СИЛАТА НА ВЪЗПРИЯТИЯТА — ПЕРЦЕПЦИЯТА

Религиозната писателка Елън Уайт пише преди повече от 100 години следното:

Грехът е, който помрачава умовете и замъглява възприятията (перцепциите) ни. SD/339/4 Трябва да се научите да гледате с мозъка си, а не само със сетивата си. Трябва да възпитате преценката си, така че да не бъде слаба и неефективна. SD/283/4

Тези, които следват собствените си наклонности и се управляват и ръководят от външното, от това, което се вижда, не преценяват добре какво върши Бог. Те са изпълнени с недоволство. Виждат провал там, където реално има победа, виждат голяма загуба там, където има печалба. 3T/66/3

Разстройството на ума преобладава навсякъде. Девет десети от болестите, от които страдат хората, се коренят в това. 1TT/179/4

Ние формираме емоционалния си свят през нашите възприятия (перцепции) за хората и обстоятелствата, но това не са истини, а вярвания. D. Hamilton PhD

Какво казват днес учените?

Има над 150 000 различни протеини, които изграждат човешкото тяло. Протеините осигуряват както физическата конструкция, така и функциите на твоето тяло. Ние сме буквално протеин! Какво прави даден протеин да има различна форма? Във всеки протеин има наниз от свързани звена. Всички протеини споделят еднакви характеристики. Нанизаните звена се наричат аминокиселини. Съществуват 20 различни по форма аминокиселини, а това, което прави всеки протеин различен, е дължината на веригата, както и последователността на свързване на различните аминокиселини. ДНК, генът е информация коя аминокиселина следва след коя. Всеки протеин има уникална последователност на свързване. Вътре във всеки цикъл има протеинови зъбчатки. И така, съществува протеин, но съществува и нещо, което се нарича сигнал. Този сигнал може да бъде химичен, като лекарство, хормон, фактор на растежа. Или сигналът може да бъде вибрационна вълна. Протеините реагират на добри вълни и на лоши вълни! И така, когато сигналът се свърже с даден протеин, какво се случва с този протеин? Той започва да се движи—има поведение. Всеки протеин действа като ключалка, а сигналът—като ключ. За всеки различен протеин има различен сигнал. Когато сигналът се задейства и се свърже с протеина, наблюдаваме поведение. Когато сигналът отсъства—при протеина не се наблюдава поведение. Това е начинът на поведение на протеина. Не всички сигнали са химични, т.е. материални. Физикохимиците Popfristic & Goodman изучават какво движение, или поведение, имат протеините. Целта им била да предскажат поведението (т.е. как се задвижва молекулярната въртележка). „Кои са силите, които контролират извиването и нагъването на молекулите в определени сложни форми („движението“)? „Не търсете отговорите в учебниците по органична химия“, казват учените, защото медицината се базира на органична химия, т.е. „само и единствено материя“. По-късно разкриват следното: когато насочат лъч светлина върху протеина и вълните са във фаза, протеинът се активира, а когато насочват лъч светлина, но вълните са извън фаза, протеинът се изключва. Протеинът реагира на добри вълни и на лоши вълни. Протеините реигарат на вибрации. В такъв случай задаваме въпроса: Какво може да причини болест (т.е. погрешно поведение на протеина)? Има две възможности: или протеинът е лош, или сигналът е лош. Хора с лоши протеини ги носят като вродени дефекти (дефектните гени правят дефектни протеини). Но по-малко от 5% от населението има вродени дефекти. Това ще рече, че 95% от хората би трябвало да имат здрав живот. Тогава, какво причинява проблема, ако си роден здрав, а сега си болен? Сигналът.

Има само 3 начина да се влоши сигнала: 1. Травма. Ако падна по стълбите и си секна кръста, сигналът е нарушен. 2. Токсини. Ако химията в тялото не е наред, сигналът не може да проникне през лошите химикали. Тези два фактора възпрепятстват разпространението на сигнала. 3. Но третият вид сигнал е мисълта—перцепцията. Проблемът не е в тялото, а в ума. Хипоталамусът просто изпраща неправилен сигнал в неправилно време! В кожата има рецепторни протеини (а рецептор означава приемник). Всичките ви рецептори са вградени в кожата. Рецепторът има антена, която реагира на вибрационните сигнали от околната среда. Първичният сигнал се улавя от рецептора. Рецепторът ес свързва с обработващ протеин, след което този обработващ протеин ес свързва с ефекторен (задействащ) протеин, който от своя страна изпраща вторичен сигнал към протеиновата пътека. Тези пътеки се наричат сигнална трансдукция. Как се нарича сигналът, който контролира твоята биология? Перцепция. Следователно, ако промениш ума си, можеш да промениш и биологията си. Така че умът е първичната причина за болест на планетата ни днес. Мозъкът е, който контролира сигналите.

Битката за твоя ум (biblebg.com)